Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Đăk Lăk (10)
Trích yếu: Quyết định về việc công khai số liệu phân bổ dự toán chi khám, chữa bệnh từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2017
Ngày ban hành:
28/05/2017
Ngày có hiệu lực:
28/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
Ngày ban hành:
25/07/2016
Ngày có hiệu lực:
25/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Ngày ban hành:
13/02/2017
Ngày có hiệu lực:
13/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
Ngày ban hành:
16/02/2016
Ngày có hiệu lực:
16/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ IV
Ngày ban hành:
28/12/2014
Ngày có hiệu lực:
28/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện BHTN đối với người lao động
Ngày ban hành:
30/10/2014
Ngày có hiệu lực:
30/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch xây dựng mô hình điểm "Cán bộ, công chức, viên chức tự quản về ANTT"
Ngày ban hành:
10/09/2014
Ngày có hiệu lực:
10/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Biểu mẫu kèm theo Công văn 1259 của BHXH Đắk Lắk
Ngày ban hành:
08/09/2011
Ngày có hiệu lực:
08/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực