Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ, Cơ quan ngang bộ (44)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày có hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/09/2016
Ngày có hiệu lực:
27/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
29/06/2016
Ngày có hiệu lực:
29/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Tarceva cho người bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hay di căn xa tại Việt Nam
Ngày ban hành:
10/07/2016
Ngày có hiệu lực:
10/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
11/05/2016
Ngày có hiệu lực:
11/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
17/02/2016
Ngày có hiệu lực:
17/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Ngày ban hành:
28/10/2015
Ngày có hiệu lực:
28/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:
27/12/2015
Ngày có hiệu lực:
27/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực