Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Sở ban ngành Đăk Lăk (18)
Trích yếu: Luật Tố cáo
Ngày ban hành:
11/06/2018
Ngày có hiệu lực:
11/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 09/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
03/07/2018
Ngày có hiệu lực:
03/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày có hiệu lực:
08/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán tài chính năm 2016
Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày có hiệu lực:
16/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày có hiệu lực:
11/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với nông dân giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành:
22/03/2017
Ngày có hiệu lực:
22/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
05/03/2017
Ngày có hiệu lực:
05/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
05/03/2017
Ngày có hiệu lực:
05/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực