Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (14)
Trích yếu: Luật Tố cáo
Ngày ban hành:
11/06/2018
Ngày có hiệu lực:
11/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán tài chính năm 2016
Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày có hiệu lực:
16/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2016 và phương hướng năm 2017
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày có hiệu lực:
11/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
25/07/2016
Ngày có hiệu lực:
25/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Phòng, chống ma túy
Ngày ban hành:
22/07/2013
Ngày có hiệu lực:
22/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
28/10/2015
Ngày có hiệu lực:
28/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
19/11/2014
Ngày có hiệu lực:
19/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật số: 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT
Ngày ban hành:
12/06/2014
Ngày có hiệu lực:
12/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực