Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (23)
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
23/04/2017
Ngày có hiệu lực:
23/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
13/04/2017
Ngày có hiệu lực:
13/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày có hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ngày ban hành:
10/11/2016
Ngày có hiệu lực:
10/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
30/03/2016
Ngày có hiệu lực:
30/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
28/12/2015
Ngày có hiệu lực:
28/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành:
13/11/2015
Ngày có hiệu lực:
13/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
06/10/2015
Ngày có hiệu lực:
06/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực