Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản khác (47)
Trích yếu: Kế hoạch triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/06/2017
Ngày có hiệu lực:
15/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2017
Ngày ban hành:
14/06/2017
Ngày có hiệu lực:
14/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2017
Ngày ban hành:
21/05/2017
Ngày có hiệu lực:
21/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành:
19/04/2017
Ngày có hiệu lực:
19/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
06/04/2017
Ngày có hiệu lực:
06/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương
Ngày ban hành:
11/04/2017
Ngày có hiệu lực:
11/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2017
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày có hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày ban hành:
23/03/2017
Ngày có hiệu lực:
23/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực