Số / Ký hiệu: 01/2012/TTLT-BYT-BTC
Trích yếu: Hướng dẫn đấu thầu mua thuộc trong các cơ sở Y tế
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
Bộ, Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
18/01/2012
Ngày có hiệu lực:
18/01/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/2012/TTLT-BYT-BTC: Hướng dẫn đấu thầu mua thuộc trong các cơ sở Y tế
Nội dung trong tệp đính kèm
01/2012/TTLT-BYT-BTCKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN