Số / Ký hiệu: 1343/QD-BHXH
Trích yếu: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày có hiệu lực:
20/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1343/QD-BHXH: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN