Số / Ký hiệu: 1525/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1508/QĐ-BHXH ngày 16/12/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày có hiệu lực:
20/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1525/QĐ-BHXH: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1508/QĐ-BHXH ngày 16/12/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành Bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN