Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • VB Chỉ đạo điều hành (112)
Trích yếu: Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
24/10/2011
Ngày có hiệu lực:
24/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phụ lục biểu mẫu Quyết định 1111/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
24/10/2011
Ngày có hiệu lực:
24/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
24/10/2011
Ngày có hiệu lực:
24/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v giải quyết khu vực một lần
Ngày ban hành:
01/11/2011
Ngày có hiệu lực:
01/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v lập danh sách cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2012 cho một số đối tượng thuộc ngành Lao động - TBXH thực hiện
Ngày ban hành:
18/10/2011
Ngày có hiệu lực:
18/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong thanh toán
Ngày ban hành:
13/10/2011
Ngày có hiệu lực:
13/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
11/10/2011
Ngày có hiệu lực:
11/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo chi phí một số loại thuốc trong thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
11/10/2011
Ngày có hiệu lực:
11/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực