Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản khác (47)
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện NQ số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giái pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành:
27/02/2017
Ngày có hiệu lực:
27/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với nông dân giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành:
22/03/2017
Ngày có hiệu lực:
22/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Đoàn giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
05/03/2017
Ngày có hiệu lực:
05/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; công tác khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
05/03/2017
Ngày có hiệu lực:
05/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày có hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
25/12/2016
Ngày có hiệu lực:
25/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
Ngày ban hành:
26/12/2016
Ngày có hiệu lực:
26/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực