Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Sở ban ngành Đăk Lăk (18)
Trích yếu: Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
25/07/2016
Ngày có hiệu lực:
25/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.
Ngày ban hành:
13/04/2016
Ngày có hiệu lực:
13/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Ngày ban hành:
23/05/2016
Ngày có hiệu lực:
23/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện BHYT học sinh năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
03/09/2014
Ngày có hiệu lực:
03/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo đến khách hàng địa chỉ truy cập lịch ngừng, giảm cung cấp điện
Ngày ban hành:
05/08/2014
Ngày có hiệu lực:
05/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v lập danh sách cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2012 cho một số đối tượng thuộc ngành Lao động - TBXH thực hiện
Ngày ban hành:
18/10/2011
Ngày có hiệu lực:
18/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong thanh toán
Ngày ban hành:
13/10/2011
Ngày có hiệu lực:
13/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp thẻ BHYT cho thân nhân Quân đội từ đủ 80 tuổi trở lên
Ngày ban hành:
23/09/2011
Ngày có hiệu lực:
23/09/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực