Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (75)
Trích yếu: Quyết định v/v điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
27/06/2016
Ngày có hiệu lực:
27/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.
Ngày ban hành:
13/04/2016
Ngày có hiệu lực:
13/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:
27/12/2015
Ngày có hiệu lực:
27/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
10/01/2016
Ngày có hiệu lực:
10/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
15/09/2015
Ngày có hiệu lực:
15/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
09/09/2015
Ngày có hiệu lực:
09/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT
Ngày ban hành:
15/06/2015
Ngày có hiệu lực:
15/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phê duyệt danh sách Bổ sung người thuộc hộ gia đình cận nghèo được cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế từ nguồn kinh phí ủng hộ " Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam"
Ngày ban hành:
18/05/2015
Ngày có hiệu lực:
18/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực