Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (154)
Trích yếu: V/v gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo tỷ lệ
Ngày ban hành:
20/01/2015
Ngày có hiệu lực:
20/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 của ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
10/02/2015
Ngày có hiệu lực:
10/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực