Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (154)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016
Ngày ban hành:
29/11/2016
Ngày có hiệu lực:
29/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
24/07/2016
Ngày có hiệu lực:
24/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế phối hợp Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
19/09/2016
Ngày có hiệu lực:
19/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày có hiệu lực:
20/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày có hiệu lực:
20/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ
Ngày ban hành:
06/09/2016
Ngày có hiệu lực:
06/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
01/08/2016
Ngày có hiệu lực:
01/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
21/07/2016
Ngày có hiệu lực:
21/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực