Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (75)
Trích yếu: V/v nâng mức hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
25/06/2012
Ngày có hiệu lực:
25/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn cách ghi chỉ định, liều lượng-cách dùng của thuốc chứa Arginin
Ngày ban hành:
02/04/2012
Ngày có hiệu lực:
02/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thanh toán theo chế độ BHYT đối với thuốc Arginin
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTNT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
19/04/2012
Ngày có hiệu lực:
19/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dược và Vật tư y tế
Ngày ban hành:
15/04/2012
Ngày có hiệu lực:
15/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
Ngày ban hành:
29/02/2012
Ngày có hiệu lực:
29/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT
Ngày ban hành:
14/02/2012
Ngày có hiệu lực:
14/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực