BHXH Việt Nam sẽ thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố

08/07/2019 02:26 PM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký Quyết định số 818/QĐ-BHXH về ban hành Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh).

Theo đó, việc ban hành quy chế nhằm phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm theo yêu cầu của từng vị trí chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh. Qua đó, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển ngành BHXH; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, khách quan; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức giữ các chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

 

Các chức danh thi tuyển bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế tại từng BHXH tỉnh, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam sẽ xem xét, quyết nghị cụ thể đơn vị và chức danh thực hiện thi tuyển.

Đối tượng dự thi là CCVC có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh thi tuyển và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương, công chức hiện giữ chức vụ tương đương chức danh thi tuyển đang công tác tại các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam có nhu cầu được thi tuyển. Đối tượng theo quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia thi tuyển trong các trường hợp sau: Đang trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; CCVC nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản; đang trong thời gian điều trị nội trú tại BV hoặc mắc bệnh tật không đủ sức khỏe để làm việc, được BV từ cấp huyện trở lên xác nhận; CCVC trong quy hoạch của chức danh thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhưng công tác ở BHXH tỉnh khác và không có nguyện vọng cá nhân thi tuyển.

Ngoài các trường hợp trên, CCVC trong nguồn quy hoạch tại chỗ chức danh thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi. Nếu không đăng ký dự thi, thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát quy hoạch sẽ xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

CCVC không công tác tại các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh thi tuyển và trong quy hoạch chức danh lãnh đạo tương đương với chức danh thi tuyển, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển, đang công tác trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đăng ký tham gia thi tuyển và được Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xem xét, đồng ý.

Đối tượng tham gia dự thi cần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ bao gồm: Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật và có đơn tố cáo đủ điều kiện xử lý. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cần bổ nhiệm theo quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 1808/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

Căn cứ chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, các quy định hiện hành của Đảng, của Nhà nước và của BHXH Việt Nam, các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển sẽ được thông báo trong Kế hoạch thi tuyển…

Về nguyên tắc thi tuyển, Quy chế nêu rõ: Cần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh. Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chọn được người xứng đáng nhất trong số những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau khi dự thi để bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển.

Chỉ thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu vào vị trí chức danh bổ nhiệm, không thực hiện thi tuyển đối với trường hợp bổ nhiệm lại. Người dự thi phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 về năng lực, trình độ chuyên môn và các điều kiện theo yêu cầu của vị trí được thi tuyển theo quy định của Đảng, Chính phủ và của ngành BHXH. Mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thì Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam) đề xuất nhân sự đủ điều kiện dự thi để Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam xem xét quyết định đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia tuyển chọn vị trí chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh. Trường hợp Ban Cán sự Đảng đã quyết định danh sách đủ tiêu chuẩn dự thi vị trí chức danh lãnh đạo BHXH tỉnh, nhưng khi tổ chức thi chỉ có 1 người tham dự thi vào 1 vị trí thì vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Về khâu tổ chức thi tuyển, sẽ có 2 khâu tổ chức gồm: 

Thứ nhất, tổ chức thi vấn đáp, nội dung sẽ xoay quanh kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ của ngành BHXH; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh thi tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển chỉ định.

Thứ hai, tổ chức thi trình bày Chương trình hành động, nội dung sẽ xoay quanh việc đánh giá thực trạng, phân tích những điểm mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển, có cam kết thời gian thay đổi, cải thiện hạn chế, tồn tại của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày giao tiếp ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự.