Đắk Nông: Để triển khai thành công giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH cần có sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của cả hệ thống chính trị.

29/03/2017 04:28 PM


         Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, ngày 09/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH). BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện cùng với các phần mềm thực hiện giao dịch điện tử của ngành BHXH, của các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH (I-VAN).
 

 
                               Ảnh. Phần mềm kê khai hồ sơ giao dịch điện tử của ngành BHXH (KBHXH)

         Đối với tỉnh ta, ngày 09/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 620/UBND-CNXD về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
         Trên cơ sở đó, cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn, BHXH tỉnh, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động các thủ tục, thao tác về giao dịch điện tử với gần 1.000 lượt đơn vị tham gia. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH đã mang lại nhiều kết quả khả quan, với khoảng 70% số đơn vị đã cài đặt, thực hiện giao dịch điện tử, góp phần vào công tác tác cải cách hành chính của tỉnh và của ngành BHXH, tuy nhiên cũng còn không ít những khó khăn, hạn chế trong tiến trình thực hiện như hệ thống mạng, máy tính của một số đơn vị tham gia BHXH chưa được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu công việc, nhiều đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, nhân lực am hiểu công nghệ thông tin ở một số nơi còn chưa có, chưa thành thạo, các cấp lãnh đạo còn chưa quan tâm chỉ đạo thường xuyên…
 
 
                    Ảnh: Cổng thông tin giao dịch điện tử ngành BHXH.

        Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với chính sách của nhà nước về phát triển công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT, BHTN; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN, bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
        Để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH của đơn vị sử dụng lao động xuống còn 45 giờ/năm, tiến tới 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao tịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành BHXH đã tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác cài đặt, hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, đồng thời báo cáo cấp trên chỉ đạo thực hiện.
       Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của hệ thống ngành BHXH, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao về thực hiện giao dịch điện tử; các đơn vị sử dụng lao động cần phải tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (như hệ thống mạng, máy tính, chữ ký số,…), ổn định, đào tạo công nghệ thông tin cho nhân viên làm công tác BHXH, BHYT phù hợp với tình hình mới, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc triển khai giao dịch điện tử; các cơ quan truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính của tỉnh và quy định triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Nghị định của Chính phủ, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu giao dịch điện tử trong năm 2017 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lê Đồng Cung

  • TIN BÀI LIÊN QUAN