Đắk Nông hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

08/04/2020 11:03 AM


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 625/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 01/4/2020 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn bản hướng dẫn tại đây: Công văn số 625/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

 

 

Lê Đồng Cung