Giải pháp truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

15/04/2020 10:28 AM


Tính đến hết tháng 4/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh là 4.079 người mới đạt 46,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và giảm gần 145 người so với số tham gia năm 2019. Có thể nói, có nhiều lý do dẫn tới việc người dân chưa tích cực tham gia BHXH tự nguyện như là tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ (hưu trí và tử tuất) ít hơn so với người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ, ngoài ra thời gian tham gia dài (20 năm), bên cạnh đó mặc dù hiện nay người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng tuy nhiên số tiền hỗ trợ tính trên % chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700 nghìn đồng) còn thấp dẫn đến chưa khuyến khích được người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài những lý do đã nêu trên thì công tác thông tin, truyền truyền chính sách BHXH tự nguyện trong thời gian qua có lúc, có nơi còn chưa sâu rộng đến người dân cũng là một hạn chế của công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hiện nay.

Một buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện tại xã Thuận Hà, Đắk Song

Do đó, để đạt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 đã được BHXH Việt Nam giao là 8.817 người, thiết nghĩ cần phải có các giải pháp truyền thông về chính sách ưu việt của chế độ BHXH tự nguyện đến với các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh để nhân dân hiểu rõ về chính sách qua đó tích cực đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Trước hết, cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung và đặc biệt là vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương, đơn vị mình quản lý trong tinh thần sôi nổi cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28/NQ-TW đề ra về diện bao phủ BHXH tự nguyện.

Hai là, chủ động đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; chú trọng tăng cường các hình thức truyền thông trực tiếp phù hợp với từng nhóm đối tượng ở cơ sở, trong đó chú ý đến các nhóm đối tượng là nông dân, lao động tự tạo việc làm, chủ hộ kinh doanh cá thể …

Ba là, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền với các ngành, đoàn thể như cơ quan tuyên giáo, các Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân …, và tang cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài từ tỉnh đến cơ sở để tăng lượng tin bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên đề hướng tới mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại mỗi địa phương.

Bốn là, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên Đại lý thu BHXH, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức về BHXH cho họ, vì họ được ví như là những cánh tay nối dài của cơ quan BHXH đến với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Năm là, Phòng truyền thông và phát triển đối tượng, BHXH các huyện căn cứ kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để chủ động, tích cực triển khai thực hiện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lộ trình hợp lý và có các giải pháp cụ thể đối với các nhóm đối tượng sinh sống tại các địa bàn khác nhau ở tại tuyến cơ sở.

Hy vọng rằng, với quyết tâm cao và những giải pháp quyết liệt sẽ hoàn thành được mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện trong năm 2020, góp phần từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH của Đảng ta đã đề ra./.

Ngọc Quân