Hai xã thuộc huyện Đắk Song về đích nông thôn mới

07/05/2020 09:56 AM


Ngày 29/4/2020 BHXH tỉnh đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới làm việc tại hai xã Thuận Hạnh và xã Nam Bình huyện Đắk Song để đánh giá các tiêu chí xét công nhận xã hoàn thành chương trình nông thôn mới năm 2019.

Qua báo cáo của các địa phương và ý kiến của đoàn thẩm định thì xã Thuận Hạnh và xã Nam Bình đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong đó có một số tiêu chí hoàn thành ở mức cao như tiêu chí thu nhập năm 2019 xã Nam Bình đạt 43 triệu đồng/người/năm; xã Thuận Hạnh đạt 46 tiệu đồng/người/năm, 100% các trụ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa, tỷ lệ hộ nghèo trên bịa bàn hai xã này thấp hơn mức quy định, tỷ lệ người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại xã Thuận Hạnh năm 2019 đạt 87,7% (8.481/9.669), xã Nam Bình đạt 85,7% (8.705/10.162), mức độ hài lòng của người dân tại các xã đạt trên 90%.

Đoàn thẩm định làm việc tại UBND xã Thuận Hạnh – Đắk Song

Qua đó đoàn thẩm định ghi nhận những nỗ lực của xã Thuận Hạnh và xã Nam Bình đồng thời yêu cầu các địa phương cần cố gắng hơn nữa để giữ vững nâng cao các tiêu chí đã đạt được để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đối với xã Nam Bình tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt ở mức cơ bản 85,7% đoàn công tác đã yêu cầu UBND xã phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế để duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ tại địa phương theo quy định ./.

Bích Vân