Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2020

08/05/2020 10:45 AM


Sáng ngày 8/5/2020, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 5/2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị; lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện các vụ, ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Ngoài ra, tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có sự tham dự của các đồng chí là lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố; lãnh đạo và viên chức BHXH các huyện, phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh.

Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT , BHTN tháng 5/2020 tại điểm cầu Đắk Nông

Theo số liệu báo cáo, đến ngày30/4/2020, trên toàn quốc có 14,4 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 89.9% kế hoạch; 557 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 46,5% kế hoạch; 85,2 triệu người tham gia BHYT, đạt 96,7% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 116,9 nghìn tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch. Tổng số tiền còn phải thu đến 31/1 là 22,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,6% số phải thu.

Tại địa bàn tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 4/2020 tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 576.144 người trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 31.672 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.808 người; Số người tham gia BHYT là 547.164 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,4% còn thiếu 2,6% để đạt tỷ lệ bao phủ được UBND tỉnh giao năm 2020 (90%); Tổng số thu đạt trên 307 tỷ đồng.

Hội nghị đã thảo luận đánh giá, phân tích nguyên nhân giảm số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện trong tháng 4 so với năm 2019; đề xuất các giải pháp về phát triển đối tượng; đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid -19 đến công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, tại Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng trong việc triển khai công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới như là: thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH về Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế,bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Dự thảo Quyết định ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế,…

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Liệu - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới như là: BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành, các cơ quan báo chí, cơ quan Bưu điện đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân; Chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng BHYT, BHXH tự nguyện quý I năm 2020 và số tiền phải đóng quý II năm 2020; kịp thời giải quyết việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; đôn đốc doanh nghiệp đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHYT, BHTN theo đúng quy định để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động; quyết liệt rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đóng (đột xuất) đối với đơn vị nợ kéo dài, đơn vị trốn đóng (trừ các đơn vị tạm dừng đóng) theo đúng quy định; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý thu….

 

 

 

 

Hoàng Ngân