BHXH tỉnh Đắk Nông triển khai công tác bố trí công chức viên chức và người lao động làm việc trong tình hình đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

01/04/2020 10:00 AM


BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện chấp hành nghiêm túc nội dung của Chị thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 và Công văn số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc bố trí công chức viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020, Giám đốc BHXH các huyện, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ trực thuộc bố trí cho viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 không quá 1/3 viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan.

Đối với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC phải bố trí nhân sự trực xuyên suốt trong giờ làm việc nhằm kịp thời tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với người dân nhưng phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm giám sát chặt chẽ viên chức, người lao động làm việc tại nhà; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 xử lý, giải quyết kịp thời các công việc của tổ chức, cá nhân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra tình trạng viên chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao vì lý do không đến cơ quan làm việc. Viên chức, người lao động được bố trí làm việc tại nhà không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, sẵn sàng nghe điện thoại và tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin khi Thủ trưởng đơn vị và đồng nghiệp gọi đến yêu cầu, trường hợp bất khả kháng muốn ra đi khỏi địa phương phải xin phép và được sự đồng ý của Giám đốc BHXH tỉnh./.

Quỳnh Giao