Nỗ lực phát triển BHXH tự nguyện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

29/01/2020 04:00 PM


Năm 2019, BHXH tỉnh Đắk Nông được BHXH Việt Nam giao phát triển đối tượng BHXH tự nguyện 3.347 người. Đây là thách thức không nhỏ đối với BHXH tỉnh trong khi hết năm 2018 toàn tỉnh mới có 2.135 người tham gia. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị, các phòng nghiệp vụ tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

BHXH tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện từ việc kê khai, lựa chọn phương thức nộp tiền. Đặc biệt, một trong những giải pháp quan trọng là BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; mở rộng, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH đến tận phường, xã, thôn, bản; giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện hàng tháng. Đồng thời BHXH tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến từng cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Trong năm 2019 BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 146 hội nghị với 3.703 người tham dự, Qua đó, những vấn đề quan tâm về chính sách BHXH tự nguyện như: độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng; các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện đã được truyền tải đến người dân. Cán bộ BHXH các huyện, thành phố đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động và tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện. 

Hình ảnh minh họa

Nhờ những nỗ lực trên, đến hết tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có 4.224 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2.089 người so với năm trước, đạt 126,2% kế hoạch giao. Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như huyện Đắk Song, huyện Đắk Mil.

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tuy nhiên, việc mở rộng phát triển đối tượng còn gặp nhiều khó khăn thách thức, do đại đa số đối tượng cần vận động chủ yếu làm nông nghiệp, lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già, nhận thức của nhiều người dân về chính sách BHXH còn hạn chế… Trong khi đó, chính sách quy định thời gian để được thụ hưởng BHXH dài, công tác tuyên truyền, phổ biến chưa sâu rộng nên người dân chưa thấy rõ lợi ích loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm này nên chưa mạnh dạn tham gia. Ngoài ra, bản thân chính sách BHXH tự nguyện cũng chưa thực sự hấp dẫn người dân do bó hẹp trong 2 chế độ hưu trí và tử tuất. 

Do đó, để hoàn thành kế hoạch năm 2020 về số người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ viên, chức, người lao động để tạo niềm tin cho người tham gia và thụ hưởng BHXH. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tiếp cận, tư vấn, vận động cho hệ thống đại lý thu; mở rộng mạng lưới đại lý để người dân dễ dàng tiếp cận và được tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện để người dân hiểu được tính ưu việt của loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm này./.

 

Bích Vân