BHXH tỉnh Đắk Nông thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hai tháng 4,5/2020

01/04/2020 07:42 AM


Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 972/BHXH-TCKT ngày 25/3/2020 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

 Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, ngày 31/3/2020, BHXH tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 368/BHXH-KHTC gửi Bưu điện tỉnh Đắk Nông và BHXH các các huyện về việc bổ sung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, Bưu điện tỉnh Đăk Nông căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH tỉnh xây dựng phương án, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Đồng thời BHXH tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh Đắk Nông xây dựng phương án chi trả, thời gian chi trả cho phù hợp để báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh biết chỉ đạo.

Bích Vân