Tăng cường các hoạt động truyền thông về ASSA 35

04/07/2018 11:09 AM


BHXH Việt Nam vừa có Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh tại Phiên họp thứ ba Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN lần thứ 35.

 

Trước đó, này 24/4/2018, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh- Trưởng Ban tổ chức đã chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Tổ chức (BTC) Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35) để rà soát, thảo luận các nội dung chuẩn bị Hội nghị và kết luận.

Về công tác truyền thông: Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Hội nghị ASSA 35 sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/6/2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm Truyền thông, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp tổ chức cung cấp thông tin về Hội nghị ASSA 35 cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tại các Hội nghị thông tin định kỳ về BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam.

Về nội dung, chương trình thảo luận tại hội thảo: Hội thảo trước cuộc họp Ban Chấp hành ASSA 35 sẽ diễn ra vào ngày 18/9/2018. Số lượng diễn giả thuyết trình tại mỗi phiên làm việc (buổi sáng, buổi chiều) của Hội thảo là 04 (gồm 03 diễn giả khách mời quốc tế, 01 diễn giả khách mời trong nước). Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh giao Tiểu ban Nội dung nghiên cứu, đề xuất mời đại diện Ngân hàng Thế giới làm diễn giả khách mời quốc tế, đại diện Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm diễn giả khách mời trong nước tại Hội thảo.

Về chuẩn bị nội dung BHXH Việt Nam thảo luận tại Hội nghị: BTC ASSA 35 sẽ họp để thảo luận, thống nhất các nội dung BHXH Việt Nam phải thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch ASSA với vai trò là tổ chức thành viên bao gồm: bài đăng trong Bản tin (ASSA News), bài trình bày Kinh nghiệm thực tiễn có hiệu quả (Good practices) và đề cử nhận giải thưởng của Chủ tịch ASSA.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc- Trưởng ban BTC Hội nghị cũng yêu cầu, căn cứ vào chương trình Hội nghị và các nhiệm vụ được giao, các Tiểu ban: Nội dung, Truyền thông và Lễ tân - Hậu cần chủ động phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban, cán bộ liên quan và tình nguyện viên; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 Hội nghị được tổ chức chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị ASSA 35; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, trình Trưởng BTC Hội nghị và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, phê duyệt. Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng đột xuất đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội nghị ASSA 35./.

 

 

H.Anh(https://www.baohiemxahoi.gov.vn)