Lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia Giao dịch qua đường bưu chính công ích

09/05/2017 11:12 AM


         Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, các cá nhân, tổ chức cần đăng ký sử dụng dịch vụ tại điểm giao dịch bưu điện gần nhất để nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu.
         Với việc triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và thực hiện cải cách hành chính trong nội bộ ngành đã mang lại nhiều kết quả rất khả quan, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
         Năm 2016, BHXH tỉnh Đắk Nông đã thực hiện việc cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục thu BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể: đã cắt giảm thủ tục hành chính từ 61thủ tục xuống còn 32 thủ tục, đặc biệt rút ngắn được thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN xuống còn 30-35% số thời gian giải quyết so với quy định của BHXH Việt Nam. Mặt khác, BHXH tỉnh Đắk Nông đã thực hiện việc chi trả phí dịch vụ bưu chính công ích cho các đơn vị tham gia BHXH trên toàn tỉnh với tổng số hơn 11.639 hồ sơ, với phí chi trả dịch vụ lên tới 180.366.670 đồng, với số tiền trên từ trước đến nay doanh nghiệp phải trả, từ năm 2016 trở đi, cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả các dịch vụ cho Bưu điện.


Thời gian giải quyết chế độ hưu trí giảm từ 20 ngày xuống còn 14 ngày
 
       Trong năm 2017, BHXH tỉnh Đắk Nông tiếp tục tiến hành giảm thời gian cũng như một số thủ tục hành chính với tiêu chí tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH (một số thủ tục được cắt giảm như: Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản thời gian đang áp dụng theo Quy định của BHXH Việt Nam là 08 ngày, BHXH tỉnh Đắk Nông cắt giảm xuống còn 6 ngày; chế độ Tử tuất thời gian đang áp dụng theo Quy định của BHXH Việt Nam là 15 ngày, BHXH tỉnh đăk Nông cắt giảm xuống còn 10 ngày; chế độ Hưu trí thời gian đang áp dụng theo Quy định của BHXH Việt Nam là 20 ngày, BHXH tỉnh Đắk Nông cắt giảm xuống còn 14 ngày...).
        Với kết quả đã đạt được cho thấy lợi ích của cá nhân và tổ chức khi giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích là rất lớn, đó là đã giảm được thời gian đi lại, công sức, chi phí cho cá nhân và tổ chức nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng một nền hành chính phục vụ văn minh hiện đại.
Bài, ảnh: Hồng Thương – Anh Tú