BHXH TỈNH ĐẮK NÔNG THỰC HIỆN IN DANH SÁCH TIỀN QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

09/01/2020 05:26 PM


Thực hiện Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định kinh phí thăm, tặng quà các cơ quan đơn vị, cá nhân và gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. Theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND thì các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; đối tượng hưởng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/7/2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng suất quà tết tương ứng với số tiền là 500.000 đồng/người.

Ngay từ khi nhận được Quyết định số 2352/QĐ-UBND, BHXH tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện rà soát tất cả các đối tượng đủ điều kiện để in danh sách tiền quà tết kịp thời cho 4.993 người với tổng kinh phí 2.496.500.000 đồng.

Hình ảnh chi trả tiền quà tết cho đối tượng tại Bưu điện thành phố Gia Nghĩa.

BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan Bưu điện để chuyển kinh phí và thực hiện chi tiền quà tết cho các đối tượng cùng kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01/2020 cho đối tượng./.

Nguyễn Thị Lan Anh