BHXH tỉnh Đắk Nông thực hiện in danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2020

31/12/2019 02:44 PM


Thực hiên Công văn số 4705/BHXH-TCKT ngày 16/12/2019 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2020. Nhằm thực hiện việc chi trả kịp thời, đầy đủ lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. BHXH tỉnh Đắk Nông đã thực hiện in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2020 cho 5.377 đối tượng với số tiền chi trả 02 tháng là hơn 43 tỷ đồng. BHXH tỉnh Đắk Nông đã thực hiện chuyển danh sách chi trả 2 tháng cho Bưu điện để thực hiện chi trả cùng kỳ trả lương hưu tháng 01 năm 2020 cho người hưởng.

BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan Bưu điện để chuyển kinh phí chi trả, thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả lương hưu 2 tháng để người hưởng biết và đến nhận lương hưu, trợ cấp đúng thời gian, địa điểm quy định./.

Lan Anh