Triển khai điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo đúng lộ trình

09/07/2019 07:31 AM


Đây là một trong những nội dung chỉ đạo trong Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 04/7/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 03/7/2019.

 

Ảnh minh họa.

Về dịch vụ khám chữa bệnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo: Bộ Y tế triển khai việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo đúng lộ trình và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. Có văn bản để hướng dẫn địa phương trong việc thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh với người không có thẻ BHYT theo mức giá dịch vụ quy định tại Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết và phương án cụ thể để điều chỉnh kết cấu tiền lương cơ sở theo mức lương 1.490.000 đồng trong giá dịch vụ vào thời điểm phù hợp của quý III; hoàn tất việc rà soát, phân loại dịch vụ và định mức kinh tế kỹ thuật trong tháng 10/2019. Trên cơ sở đó, tính toán, đề xuất với Ban Chỉ đạo điều hành giá về phương án triển khai bước 3 (kết cấu chi phí quản lý trong giá dịch vụ). Phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam để sớm thanh, quyết toán các chi phí khám, chữa bệnh theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019 số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 cũng như các quy định về BHYT.

Về thuốc chữa bệnh cho người: Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc tập trung, thực hiện chặt chẽ quy trình đàm phán giá thuốc. Sớm thực hiện công tác đấu thầu vật tư y tế; BHXH Việt Nam chuẩn bị phương án để thực hiện khi có chủ trương của Chính phủ./.