Đại hội điểm chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022

21/04/2020 04:57 PM


         Sáng ngày 21/4/2020, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là chi bộ được Đảng ủy BHXH tỉnh Đắk Nông chọn làm Đại hội điểm. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Ái Liễu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Đắk Nông cùng toàn bộ đảng viên Chi bộ 1.

Đại hội Chi bộ 1, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022

          Tại Đại hội, đồng chí Hồ Xuân Diệu – Phó bí thư chi bộ đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên của chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, tập thể Chi bộ 1 phấn đấu đạt những chỉ tiêu chủ yếu về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của các phòng trực thuộc, tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh thực hiện tốt công tác chính trị, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Thay mặt Cấp ủy, đồng chí Đoàn Thanh Bình đã thông qua Bản tự kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020. Báo cáo đã nêu rõ những mặt ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục tồn tại trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tiến hành thảo luận về các mặt công tác của chi bộ đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời các đảng viên cũng đóng góp các ý kiến thông qua các tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Võ Thị Ái Liễu  - Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh phát biểu tại Đại hội

          Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu toàn thể Chi bộ 1 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong toàn Ngành, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

          Thông qua bầu cử, đại hội đã bầu ra Cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí: đồng chí Đoàn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ; đồng chí Hồ Xuân Diệu, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Chi ủy viên.

Ảnh: Cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2022

          Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp, Nghị quyết của Đại hội đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí của 100% đảng viên Chi bộ.

Vũ Mai