Đảng bộ BHXH tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

18/01/2019 10:10 AM


       Sáng ngày 16/01/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh Đắk Nông tổ chức chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Võ Thị Ái Liễu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Hồ Tấn Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị và sự có mặt của toàn thể đảng viên trong đảng bộ.
      Tại hội nghị, đồng chí Hồ Tấn Lộc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình công tác của Đảng ủy trong công tác chuyên môn; công tác xây dựng Đảng gắn với việc  triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo công tác đoàn thể; phát huy vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác... Trên cơ sở báo cáo kết quả đã đạt được, đồng chí Võ Thị Ái Liễu đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng của lãnh đạo Cấp ủy năm 2018 và  đưa ra phương hướng khắc phục năm 2019.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị
      Cũng tại Hội nghị đã có các bài tham luận về các nội dung làm tốt của các chi bộ trực thuộc như: Công tác phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT; Công tác dân vân khéo; Công tác cải cách hành chính. Qua đó để mỗi đảng viên cần phải học hỏi, đưa ra các giải pháp để giải quyết công việc được tốt hơn, hiệu quả hơn.
 
Ảnh: Đồng chí Võ Thị Ái Liễu tặng hoa cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương
       Những kết quả đạt được trong năm qua được đồng chí Hoàng Xuân Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của chính quyền đã đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và trong thời gian tới, Đảng bộ cần phát huy những kết quả đã đạt được và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, xứng đáng là một tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
      Để động viên và khích lệ các đồng chí có thành tích trong việc học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tuyên dương 01 tập thể, 06 cá nhân là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
      Kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Thị Ái Liễu, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh đã thông qua Nghị quyết năm 2019 trong đó nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách mà toàn Đảng bộ cần thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 được cấp trên giao.

Đỗ Hoa Huệ