Đảng ủy BHXH tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng

14/05/2019 04:35 PM


Ngày 14/5, tại Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng cho toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đồng chí Võ Thị Ái Liễu, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Hồ Xuân Diệu, Đảng ủy viên Đảng ủy BHXH tỉnh quán triệt, phổ biến Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Đồng chí Võ Thị Ái Liễu truyền đạt và phân tích nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 32 CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.
 
 
Ảnh: Đồng chí Võ Thị Ái Liễu, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt
 
Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên nêu những vấn đề cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, nhất là những vấn đề mới về chủ trương, quan điểm của Đảng gắn với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện làm cơ sở để Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị.

Vũ Mai