KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

28/03/2020 03:58 PM


Nhằm chào mừng 85 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/03/1935 – 28/03/2020), BHXH tỉnh Đắk Nông đã có văn bản hướng dẫn BHXH các huyện, các phòng nghiệp vụ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến 85 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2020) đến toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị nhằm ôn lại lịch sử hào hùng truyền thống 85 năm xây dựng chiến đấu, lao động, sản xuất qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của lực lượng dân quan tự vệ.

 

Võ Đình Tuấn