Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngành (158)
Trích yếu: Cấp, gia hạn thẻ BHYT trong thời gian thực hiện cách lý bởi dịch Covid -19
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2020
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày có hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nâng cao chỉ sổ cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày có hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán năm 2019 trên phần mềm KTTT
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực