Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản ngoài ngành (59)
Trích yếu: Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày có hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2020
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 25/03/2020
Trích yếu: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày có hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành dnah mục 01 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 bổ sung
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày có hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày có hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày có hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN
Ngày ban hành:
19/11/2017
Ngày có hiệu lực:
19/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực