Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản pháp luật (15)
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020
Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày có hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (chỉ số PAPI) 2018.pdf
Ngày ban hành:
12/01/2018
Ngày có hiệu lực:
12/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch cải cách hành chính BHXH năm 2018
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày có hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông n1m 2018
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày có hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/V Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày có hiệu lực:
25/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực