Số / Ký hiệu: 49/QĐ-QLD
Trích yếu: 49/QĐ-QLD: Về việc ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.
Loại văn bản:
Văn bản ngoài ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/02/2017
Ngày có hiệu lực:
06/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
49/QĐ-QLD: 49/QĐ-QLD: Về việc ban hành danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.
Nội dung trong tệp đính kèm