Số / Ký hiệu: 215/HD-SVHTTDL
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2020
Loại văn bản:
Văn bản ngoài ngành
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 25/03/2020
Nội dung văn bản
215/HD-SVHTTDL: Hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm