Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (232)
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp, gia hạn thẻ BHYT trong thời gian thực hiện cách lý bởi dịch Covid -19
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày có hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020
Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày có hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực