Danh sách nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

31/01/2020 05:00 PM    DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN
 
 
     Hiện nay, tình trạng nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn vị sử dụng lao động khá nghiêm trọng. Trong đó đặc biệt, một số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài với số tiền rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây bất ổn tình hình xã hội trên địa bàn.
Chậm đóng, trốn đóng và chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN là một trong những hành vi bị nghiêm cấm tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; không đóng hoặc đóng không đầy đủ BHYT là vi phạm Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Các hành vi này tùy theo mức độ vi phạm sẽ  bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Hằng tháng BHXH thành phố Đà Nẵng công khai trên Trang thông tin điện tử danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn BHXH thành phố đang quản lý thu. 
Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động vì quyền lợi thiết thực của người lao động, vì an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm túc pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Danh sách đơn vị nợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số liệu tính đến 31/3/2020 xem file bên dưới. 
 
  • TIN BÀI LIÊN QUAN