Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 18 năm 2020)

27/04/2020 11:09 AM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 18 năm 2020)

Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5 năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

   Sáng

 Chiều 

Ghi chú

Thứ hai

(27/4)

 

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

  14h Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng mời Lãnh đạo dự họp trực tuyến

 

 

Thứ ba

(28/4)

 - 08h Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng mời Lãnh đạo dự họp

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ tư

 (29/4)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 Thứ năm

 (30/4)

  Nghỉ Lễ

 Nghỉ Lễ

 

 

 Thứ sáu

 (01/5)

 Nghỉ Lễ

 Nghỉ Lễ

 

 Thứ bảy

 (02/5)

  Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

 

 

 Chủ nhật

 (03/5)