Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 13 năm 2020)

24/03/2020 01:35 PM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 13 năm 2020)

Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

Sáng

Chiều 

Ghi chú

Thứ hai

(23/3)

 

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

 

Thứ ba

(24/3)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng  

14H - Lãnh đạo dự Đaị hội Chi bộ phòng Quản lý thu  

 

Thứ tư

(25/3)

 8H - Lãnh đạo dự Đaị hội Chi bộ TCCB-CNTT

 14H - Lãnh đạo dự Đaị hội Chi bộ Văn phòng

 

Thứ năm

(26/3)

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 - 14h Lãnh đạo Hội nghị  trực tuyến do BHXH Việt Nam tổ chức

 

 

Thứ sáu

(27/3)

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

Thứ bảy

(28/3)

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

 

Chủ nhật

(29/3)