Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 15 năm 2020)

06/04/2020 09:15 AM


Lịch công tác tuần BHXH thành phố Đà Nẵng (tuần 15 năm 2020)

Từ ngày 06 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2020

 

NỘI DUNG

 

Ngày/Tháng 

Sáng

Chiều 

Ghi chú

Thứ hai

(06/4)

 

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

 

Thứ ba

(07/4)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng  

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

Thứ tư

(08/4)

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

Thứ năm

(09/4)

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng

 

 

Thứ sáu

(10/4)

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

Thứ bảy

(11/4)

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

Lãnh đạo làm việc tại Văn phòng 

 

 

Chủ nhật

(12/4)