Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

23/07/2016 06:46 AM


Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

7.

Tên thủ tục hành chính

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: cơ quan BHXH

2.1. Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người  tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại.

2.2. Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng/Tổ KH-TC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH.

2.3. Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

2.4. Phòng/Tổ KH-TC hoàn trả cho người tham gia.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

 

Thành phần hồ sơ

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Sổ BHXH đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với trường hợp tham gia BHYT (trừ trường hợp người tham gia chết);

c) Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

d) Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện

 

Kết quả thực hiện

Tiền đóng BHYT

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.

- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.