Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để nghỉ hưu - Một chính sách xã hội nhân văn.

31/03/2017 10:45 AM


Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 có nhiều quy định mới so với trước đây...

 
     Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 có nhiều quy định mới so với trước đây.
    Một trong những quy định tiến bộ mang đầy tính nhân văn là cho phép người lao động đã hết tuổi lao động, trong điều kiện nhất định, có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu và nhận lương hưu hằng tháng ngay từ tháng tiếp theo.
     Quy định trước đây (Luật BHXH số 71/2006/QH11) người lao động khi hết tuổi lao động muốn đóng BHXH tự nguyện phải có điều kiện là đóng BHXH thiếu không quá 5 năm mới được tham gia và phải đóng đủ thời gian này mới được về hưu để được nhận lương hưu hằng tháng. Như vậy, nếu một người lao động, giới tính nam, 60 tuổi, có thời gian đóng BHXH 15 năm thì theo Luật số 71/2006/QH11 người đó chỉ được nhận lương hưu sau 5 năm đóng BHXH tự nguyện, tức là năm 65 tuổi. Cũng trường hợp này, nếu đóng BHXH dưới 15 năm thì bắt buộc phải nhận BHXH 1 lần.
     Quy định hiện hành (có hiệu lực từ 01/01/2016), người lao động đã tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) mà quá trình công tác thiếu không quá 10 năm (120 tháng), đã đủ tuổi hưu (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ) có thể đóng BHXH tự nguyện một lần và về hưu ngay tháng liền kề tháng đã đóng đủ tiền.
     Trường hợp thiếu nhiều hơn 10 năm thì được chọn phương thức đóng thích hợp (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 1 lần cho nhiều năm (không quá 5 năm)) để cho đủ 10 năm, đến khi đủ 10 năm thì sẽ được đóng BHXH tự nguyện một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng như trình bày trên.
 


Đối thoại - phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến công nhân lao động

     Đây là chính sách xã hội mang đậm tính nhân văn của Luật BHXH hiện hành số 58/2014/QH13, tạo được điều kiện thuận lợi để một bộ phận người lao động tham gia và nhận lương hưu. Với chính sách này, sẽ có thêm nhiều người được hưởng lương hưu hằng tháng so với trước, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cuộc sống người lao động ở tuổi già, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội.
Văn Phú Long – Trưởng phòng Quản lý thu