Khi người lao động nghỉ việc, có phải trả lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ?

06/04/2020 03:19 PM


Gần đây, nhiều Bạn đọc đã liên hệ để hỏi, tìm hiểu về việc có phải trả lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) khi nghỉ việc ? và làm thế nào để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục ? Ban biên tập cung cấp một số thông tin liên quan việc này, giúp cho Bạn đọc hiểu rõ hơn và chủ động hơn trong giai đoạn doanh nghiệp, người lao động đang chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

(Ảnh tham khảo)

Người lao động nghỉ việc, có phải trả lại thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật BHYT năm 2008 được bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, thẻ BHYT bị thu hồi trong các trường hợp: (1) Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT; (2) Người có tên trong thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không tiếp tục tham gia BHYT; (3) Cấp trùng thẻ BHYT.

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia BHYT thì thẻ BHYT sẽ bị thu hồi.

Tuy nhiên, cùng với sự tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về Quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, tại Điều 47 quy định về quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT, nêu rõ: Dữ liệu thẻ BHYT được quản lý tập trung và liên thông với dữ liệu thu. Các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) khi tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân đến khám bệnh thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Trên cơ sở kết quả tra cứu, cơ sở KCB BHYT thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp người tham gia BHYT đang đóng BHYT và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng hoặc không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp người tham gia đã báo giảm đóng BHYT nhưng tại thời điểm KCB thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng.

Khi người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp phải kịp thời lập danh sách báo giảm lao động gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng doanh nghiệp báo giảm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm.

Trên thực tế, nhiều trường hợp người lao động đã được báo giảm đóng BHYT, khi đi KCB vẫn có thể xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định nói trên cũng đồng nghĩa với việc báo giảm lao động tham gia BHYT thì cơ quan BHXH không cần thu hồi thẻ BHYT, trường hơp người lao động sử dụng thẻ BHYT đó đi KCB thì vẫn không được thanh toán chi phí KCB BHYT.

Như vậy, đối với các trường hợp báo giảm lao động, cơ quan BHXH sẽ không thu hồi thẻ BHYT và người lao động cũng không cần phải trả lại thẻ BHYT.  

Làm thế nào để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014: BHYT là hình thức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Cũng tại Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, khoản 6 quy định: Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này (nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm đối tượng do tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng; nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng).

Như vậỵ, để được chăm sóc sức khỏe, KCB và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi về BHYT nói chung, tham gia BHYT 5 năm liên tục nói riêng theo quy định của Luật BHYT, người lao động nghỉ việc từ 01 tháng trở lên nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì có thể đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình tại Đại lý thu BHYT thuộc hệ thống Bưu điện, Đại lý thu BHYT Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc Đại lý thu BHYT của các cơ quan, tổ chức có ký Hợp đồng với cơ quan BHXH trên địa bàn.

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về BHYT hộ gia đình liên quan đến thủ tục, quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng,…

Bạn đọc có thể tham khảo thêm ở file dưới đây./.

BBT