23/01/2018 10:25 AM

Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, đáng chú ý là lần đầu tiên áp dụng việc xử lý trách nhiệm hình ...

11/09/2017 09:55 AM

Ngày 24/8/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3758/BHXH-TT về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, kèm theo tài liệu tuyên ...

16/08/2017 07:51 AM

Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho cuộc sống tuổi già khi không còn sức lao động là nỗi lo không của riêng ai. Để thực hiện mục đích này, người lao động có nhiều lựa chọn: gửi tiết ...

07/04/2017 10:32 AM

Thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) ở Việt Nam phải phù hợp với quy luật, xu hướng chung của thế giới, có tính đến tốc độ già hóa dân số và cần đồng bộ ...

31/03/2017 10:45 AM

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 có nhiều quy định mới so với trước đây...

01/07/2015 04:20 PM

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT chính thức có hiệu lực, nhiều nội dung của Luật được sửa ...

25/11/2014 12:10 AM

Sau hai năm đưa Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ...

24/10/2014 08:50 AM

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ sử dụng chế tài hành chính hoặc ...

29/09/2014 03:33 PM

Tại báo cáo “Hướng tới BHYT toàn dân tại Việt Nam: Đánh giá và lựa chọn”, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đề xuất 4 cải cách để thực hiện thành công Đề án BHYT toàn ...

Những chuyển biến tích cực từ tác động của Bộ luật hình sự 2015 đối với công tác thu BHXH, BHYT, BHTN.

THAM GIA BHXH ĐỂ HƯỞNG LƯƠNG HƯU SO VỚI THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ, GỬI TIẾT KIỆM VÀ NHẬN BHXH MỘT LẦN

Tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện LỢI ÍCH THIẾT THỰC - ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG TUỔI GIÀ

Phát triển BHXH không thể đứng ngoài xu thế chung

Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để nghỉ hưu - Một chính sách xã hội nhân văn.

Bước tiến trong xây dựng và hoàn thiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

Đà Nẵng: Những kết quả bước đầu sau hai năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị

Có cần thêm chế tài hình sự khi doanh nghiệp nợ BHXH?

Bốn đề xuất cải cách hệ thống BHYT Việt Nam