Công đoàn

30/11/2017 12:00 AM


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


   
 Chủ tịch Công đoàn
Phạm Quốc Khánh   
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu
Ủy viên BTV
Hà Đức Hải

 Ủy viên BCH
Cao Xuân Nam 

Ủy viên BCH
Hoàng Thị Đông
Ủy viên BCH
Trần Phạm Quốc Bảo
Ủy viên BCH
Hồ Thị Thùy Trang
 Ủy viên BCH
Lê Thị Thanh Hảo

Ủy viên BCH
Phạm Thị Hoài
 Giới thiệu tổng quan về Công đoàn cơ sở

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

 

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn cơ sở BHXH thành phố Đà Nẵng đã trải qua 8 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ I (1996-2000) bầu ra ban Chấp hành gồm 03 đồng chí do đồng chí Trần Việt Dương làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ II (2000-2003) bầu ra Ban Chấp hành gồm 05 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ III (2003-2005) bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ tái cử giữ chức Chủ tịch; Đại hội lần thứ IV (2005-2007) bầu ra Ban Chấp hành gồm 07 đồng chí do đồng chí Lê Anh Nhân làm chủ tịch; Đại hội lần thứ V (2007-2010) bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Lê Anh Nhân tái cử giữ chức Chủ tịch; Đaị hội lần thứ VI (2010-2012) bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Tiết làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ VII (2012-2017) bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Tiết tái cử giữ chức Chủ tịch; Đại hội lần thứ VIII (2017-2022) bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, do đồng chí Phạm Quốc Khánh làm Chủ tịch.

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa I

Nhiệm kỳ 1996-2000

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Trần Việt Dương

Chủ tịch, Trưởng phòng Chế độ Chính sách

02

Trần Sỹ Kỳ

Ủy viên BCH, Chuyên viên Phòng TCHC    

03

Phạm Thị Thanh Mai

Ủy viên BCH, Chuyên viên Phòng Thu    

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa II

Nhiệm kỳ 2000-2003

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Chủ tịch, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

02

Lê Anh Nhân

Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Quản lý Thu

03

Nguyễn Văn Tiết

UVBTV, Trưởng phòng Kiểm tra

04

Trần Việt Dương

UVBCH, Trưởng phòng Chế độ Chính sách

05

Ngô Thị Cả

UVBCH, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa III

Nhiệm kỳ 2003-2005

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Chủ tịch, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

02

Lê Anh Nhân

Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Thu

03

Nguyễn Văn Tiết

UVBTV, Trưởng phòng Kiểm tra

04

Trần Việt Dương

UVBCH, Trưởng phòng Chế độ Chính sách

05

Ngô Thị Cả

UVBCH, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

06

Trương Thị Thu Nguyệt

UVBCH, Trưởng phòng Bảo hiểm tự nguyện

07

Phạm Quốc Khánh

UVBCH, Phó trưởng phòng Giám định chi

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa IV

Nhiệm kỳ 2005-2007

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Lê Anh Nhân

Chủ tịch, Trưởng phòng Chế độ Chính sách

02

Nguyễn Văn Tiết

Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

03

Ngô Thị Cả

UVBTV, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

04

Phạm Quốc Khánh

UVBCH, Phó Trưởng phòng Giám định chi

05

Đặng Hồng Quang

UVBCH, Chuyên viên phòng Kiểm tra

06

Nguyễn Tân

UVBCH, Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính

07

Văn Phú Long

UVBCH, Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa V

Nhiệm kỳ 2007-2010

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Lê Anh Nhân

Chủ tịch, Phó Giám đốc BHXH thành phố

02

Nguyễn Văn Tiết

Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

03

Ngô Thị Cả

UVBTV, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

04

Phạm Quốc Khánh

UVBCH, Phó Trưởng phòng Giám định chi

05

Đặng Hồng Quang

UVBCH, Phó Trưởng phòng Kiểm tra

06

Nguyễn Tân

UVBCH, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

07

Lê Thị Sinh

UVBCH, Phó Trưởng phòng Chế độ Chính sách

08

Nguyễn Hùng Anh

UVBCH, Trưởng phòng Thu

09

Nguyễn Văn Sáng

UVBCH, Trưởng phòng CĐ BHXH

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa VI

Nhiệm kỳ 2010-2012

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Văn Tiết

Chủ tịch, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

02

Ngô Thị Cả

Phó Chủ tịch, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

03

Phạm Quốc Khánh

UVBTV, Trưởng phòng Giám định BHYT

04

Lê Thị Sinh

UVBCH, Phó Trưởng phòng Chế độ Chính sách

05

Nguyễn Tân

UVBCH, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

06

Nguyễn Văn Sáng

UVBCH, Trưởng phòng TN QLHS

07

Nguyễn Thị Tâm Tình

UVBCH, Phó Trưởng phòng Kiểm tra

08

Đặng Thị Phong

UVBCH, Phó Trưởng phòng Thu

09

Trương Công Hùng

UVBCH, Phó Trưởng phòng Cấp Sổ thẻ

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa VII

Nhiệm kỳ 2012-2017

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Văn Tiết

Chủ tịch, Phó Giám đốc BHXH thành phố

02

Phạm Quốc Khánh

Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Giám định BHYT

03

Phạm Thị Hiền

UVBTV, Phó trưởng phòng Thu

04

Nguyễn Thị Thu

UVBCH, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

05

Hà Đức Hải

UVBCH, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

06

Lê Thị Thanh Hảo

UVBCH, Chuyên viên phòng TN QLHS

07

Nguyễn Thị Kiều Vân

UVBCH, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính

08

Trương Công Hùng

UVBCH, Phó Trưởng phòng Cấp Sổ thẻ

09

Lý Khánh Mẫn

UVBCH, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin

 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Khóa VIII

Nhiệm kỳ 2017-2022

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Phạm Quốc Khánh

Chủ tịch, Trưởng phòng Giám định BHYT

02

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

03

Hà Đức Hải

UVBTV, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

04

Lê Thị Thanh Hảo

UVBCH, Chuyên viên phòng TN QLHS

05

Cao Xuân Nam

UVBCH, Chuyên viên Văn phòng

06

Hoàng Thị Đông

UVBCH, Phó Trưởng phòng CĐ BHXH

07

Trần Phạm Quốc Bảo

UVBCH, Chuyên viên phòng Khai thác – Thu nợ

08

Hồ Thị Thùy Trang

UVBCH, Chuyên viên phòng Tổ chức – Cán bộ

09

Phạm Thị Hoài

UVBCH, Chuyên viên phòng Thanh tra – Kiểm tra

 

Hơn 20 năm qua là thời gian đầy biến động, thuận lợi và khó khăn đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị. Công đoàn cơ sở BHXH thành phố đã vượt qua mọi thử thách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể:

- Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của công đoàn trong đó đặc biệt là chính sách BHXH, BHYT, BHTN được phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời đến với người lao động và nhân dân. Tạo điều kiện cho CCVC và đoàn viên tham gia học tập các lớp chính trị, học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao trình độ chính trị thường xuyên được quan tâm, trên cơ sở lồng ghép sinh hoạt thông qua các buổi họp cơ quan, kỷ niệm các ngày lễ trong năm, sinh hoạt chi bộ, tổ Công đoàn nhằm quán triệt thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến đến toàn thể đoàn viên, CCVCLĐ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

- Thường xuyên phát động, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành các chính sách, pháp luật, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nội dung Quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CCVC và đoàn viên. Cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho CCVC và đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động văn thể mỹ của CĐCS BHXH thành phố diễn ra rất sôi nổi và đạt nhiều thành tích cao, thường xuyên được các cấp ghi nhận.

- Tổ chức vận động CCVC và đoàn viên trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CCVC và đoàn viên, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính luôn được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiếp tục thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

- Phát triển đoàn viên, duy trì các buổi sinh hoạt của Ban chấp hành, Ban Nữ công và các Tổ công đoàn đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt đầy đủ, triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của đơn vị và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội họp đúng theo quy định. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Một số thành tích tiêu biểu Công đoàn cơ sở BHXH thành phố đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  + Các hoạt động văn thể mỹ: tham gia thường xuyên và đạt thành tích cao các hoạt động của Công đoàn Viên chức, khối Thi đua Tài chính, khối Chính quyền 2 và đại diện CĐVC thành phố thi đấu các hội thao của Liên đoàn Lao động thành phố:

Hội thao Khối thi đua Tài chính năm 2017, Bóng đá mini Nam nữ, đội Nam đạt thành tích Vô địch và đội Nữ đạt giải Nhì; Hằng năm đều cử ĐVCĐ đại diện CĐVC thành phố tham gia Hội thao Liên đoàn Lao động thành phố luôn đạt Huy chương Vàng bộ môn bóng bàn, góp phần vào thành tích đạt giải toàn đoàn của CĐVC thành phố; Năm 2016 tham gia Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính” theo Kế hoạch số 03/KHLT-CĐVC-SNV ngày 20/4/2016, có 01 bài dự thi lọt vào vòng chung khảo. Thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao bóng bàn, bóng đá, cầu lông giữa CCVC trong toàn ngành, tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức Hội thi nấu ăn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 giữa các Tổ công đoàn BHXH thành phố và Công đoàn BHXH các quận, huyện.

+ Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa luôn là hoạt động mang tính thường xuyên của CĐCS và các Tổ Công đoàn trực thuộc. Từ những ngày thành lập Ngành đã nhận nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, đến nay CĐCS đang nhận nuôi dưỡng mẹ VNAH Phạm Thị Lan sau khi mẹ Nguyễn Thị Tỵ đã mất năm 2016, mức phụng dưỡng Mẹ là 3.000.000 đồng/quý. Ngày 27/7 hàng năm đều tổ chức, tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm, tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh nặng và người có công Quảng Nam tại Hội An; đóng góp xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách thuộc Cụm thi đua số 4 (ngành Bảo hiểm xã hội); tổ chức thăm các gia đình có công cách mạng (thân nhân chủ yếu của liệt sĩ), là cha, mẹ của công chức, viên chức, lao động thuộc CĐCS BHXH thành phố hiện đang còn sống với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.

Năm 2016 trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thăm và tặng quà cho 20 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước với mỗi xuất quà trị giá 650.000 đồng, với  tổng kính phí 13 triệu đồng. Tặng nhà tình nghĩa và quà cho gia đình anh Nguyễn Hữu Khôi là con liệt sĩ và là diện hộ nghèo ở xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang. Hưởng ứng chương trình “Tình nghĩa Hoàng Sa, Trường Sa” do CĐVC thành phố và ngành BHXH Việt Nam phát động, BHXH thành phố đã vận động ĐVCĐ, CCVC-LĐ đóng góp số tiền gần 10 triệu đồng và gửi hàng trăm tin nhắn để ủng hộ các chiến sĩ ngày đêm bám biển, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Tặng 10 chiếc xe đạp, trị giá mỗi chiếc xe là 1.360.000 đồng cho 10 cháu học  sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường trong năm học 2014-2015, gồm 05 cháu học sinh trường PTCS Nguyễn Thị Định, quận Cẩm Lệ và 05 cháu học sinh trường PTCS  Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn với tổng trị giá 13.360.000 đồng. Trong dịp Tết Đinh Dậu, BCH CĐCS trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thăm và tặng quà cho 30 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với mỗi xuất quà trị giá 800.000 đồng, tổng kính phí 24.000.000 đồng.

Tổ công đoàn thực hiện bữa ăn từ thiện tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo, tặng quà cho các gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên thanh niên tặng quà cho các em thiếu nhi bị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Ung thư nhân dịp Trung thu …

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy BHXH thành phố về việc đóng góp Quỹ “Đến ơn đáp nghĩa” năm 2017 và triển khai, thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo theo Công văn số 559-CV/ĐUK ngày 0505/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên vận động mỗi CCVC, đoàn viên công đoàn thực hiện tiết kiệm nuôi heo đất để mỗi tháng hỗ trợ 300.000 đồng/địa chỉ nhân đạo. Ngày 02/11/2017, BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố, Hội chữ thập đỏ Huyện Hòa Vang và Hội chữ thập đỏ các xã trực tiếp đi thăm và trao tiền trợ giúp cho 9 địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh bệnh hiểm nghèo tại các xã Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Phước huyện Hòa Vang với số tiền 1.500.000 đồng/ địa chỉ.

+ Các hoạt động trợ giúp cho CBVC gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo trong ngành.

Tại các Tổ công đoàn đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, CĐCS BHXH thành phố đã tổ chức tốt công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên, CCVCLĐ như: vận động đóng góp, kịp thời thăm hỏi lẫn nhau khi bản thân và thân nhân gia đình ốm đau, từ trần, cưới hỏi… tổ chức thăm hỏi hàng trăm lượt đoàn viên ốm đau với kinh phí hàng năm trên 20 triệu đồng, vận động ĐVCĐ đóng góp ủng hộ 01 ĐVCĐ bị mắc bệnh ung thư với tổng kinh phí gần 30.000.000 đồng. Phối hợp với Chính quyền chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho CCVC.

 Hằng năm đề xuất CĐVC cho ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ Ngân hàng chính sách với tổng mức vay hàng trăm triệu đồng.

Kết quả khen thưởng các năm: Qua nhiều năm liền Công đoàn cơ sở BHXH thành phố được Công đoàn cấp trên công nhận “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và “Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu”, nhiều Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn các cấp:

 

NĂM

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

2005

Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

2006

Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

2007

Cờ Thi đua xuất sắc Công đoàn Viên chức Việt Nam

2008

Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2009

Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2010

Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2011

Cờ Thi đua xuất sắc Liên đoàn Lao động thành phố

2012

Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2013

Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

2014

Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2015

Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

2016

Cờ thi đua xuất sắc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng