Đảng bộ

04/05/2017 12:00 AM


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

 

 

   
Bí thư
Đinh Văn Hiệp
Phó Bí thư
Nguyễn Văn Tiết
 

 

 

 
 
   
Đảng ủy viên
Nguyễn Văn Trí 
Đảng ủy viên
Đặng Hồng Quang
Đảng ủy viên
Phạm Quốc Khánh
  Đảng ủy viên
Nguyễn Thị Thanh
  Đảng ủy viên
Nguyễn Thị Thu
 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG

 

    Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

            Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng ngày nay, tiền thân là Chi bộ BHXH tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1995 theo Nghị quyết số 294/NQ-ĐU của Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng với tổng số 15 đảng viên. Đến năm 2003, thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam sang BHXH Việt Nam, sau khi BHYT thành phố Đà Nẵng được chuyển sang BHXH thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TV ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất từ hai chi bộ cơ sở là: Chi bộ BHXH thành phố Đà Nẵng và Chi bộ BHYT thành phố Đà Nẵng. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời BHXH thành phố Đà Nẵng gồm 07 đồng chí:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời BHXH thành phố Đà Nẵng

Năm 2003

  STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Ngọc Tâm

Bí thư, Giám đốc BHXH TP   

02

 Đinh Văn Hiệp 

Phó Bí thư, Phó Giám đốc BHXH thành phố    

03

 Lê Văn Lịch

ĐUV, Phó Giám đốc BHXH thành phố

04

 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 

ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

05

 Trần Việt Dương 

ĐUV, Trưởng phòng Chế độ chính sách

06

 Lê Anh Nhân 

ĐUV, Trưởng phòng Thu

07

 Trần Thị Lý 

ĐUV, Trưởng phòng Giám định chi

Ngày 06 tháng 6 năm 2003, Đảng bộ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2003-2005. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá I và được Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng chuẩn y tại Nghị quyết số 77- NQ/TV ngày 30 tháng 6 năm 2003, gồm 07 đồng chí :

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng

Khóa I (Nhiệm kỳ 2003 - 2005)

 STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

 Nguyễn Ngọc Tâm

Bí thư, Giám đốc BHXH thành phố

02

 Lê Văn Lịch

Phó Bí thư, Phó Giám đốc BHXH thành phố 

03

 Đinh Văn Hiệp 

ĐUV, Phó Giám đốc BHXH thành phố 

04

 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 

ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính  

05

 Lê Anh Nhân 

ĐUV, Trưởng phòng quản lý thu

06

 Trần Việt Dương 

ĐUV, Trưởng phòng chế độ BHXH

07

 Trần Thị Lý 

ĐUV, Trưởng phòng Giám định chi

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2005, Đảng bộ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 - 2008. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II và được Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng chuẩn y tại Quyết định số 6078-QĐ/TV ngày 15 tháng 8 năm 2005, gồm 7 đồng chí:  

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng

Khóa II (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

 Nguyễn Ngọc Tâm

Bí thư, Giám đốc BHXH thành phố

02

 Lê Văn Lịch  

Phó Bí thư, Phó Giám đốc BHXH thành phố  

03

 Đinh Văn Hiệp 

ĐUV, Phó Giám đốc BHXH thành phố  

04

 Lê Anh Nhân  

ĐUV, Trưởng phòng chế độ BHXH

05

 Trần Thị Lý 

ĐUV, Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế

06

 Nguyễn Văn Tiết

ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức Hành chinh 

07

 Đặng Hồng Quang 

ĐUV, Trưởng phòng Kiểm tra

 Đến tháng 4 năm 2007, Đảng uỷ Dân Chính Đảng chuẩn y đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ thay cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm nghỉ hưu và đồng chí Lê Anh Nhân - Đảng ủy viên, giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; đồng thời, bổ sung đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Bí thư Chi bộ Phòng Thu vào Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ.

          Thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa II được kéo dài đến năm 2010.

          Ngày 25 tháng 5 năm 2010, Đảng bộ BHXH thành phố tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá III gồm 07 đồng chí và đã được Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng chuẩn y tại Quyết định số 3420-QĐ/ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2010 như sau: 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng

Khóa III (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đ/c Lê Anh Nhân

Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc BHXH thành phố

02

Đ/c Đinh Văn Hiệp

Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH thành phố

03

Đ/c Đặng Hồng Quang

ĐUV, T.T Đảng ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra

04

Đ/c Nguyễn Văn Tiết

ĐUV, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

05

Đ/c Nguyễn Hùng Anh

ĐUV, Trưởng phòng Thu

06

Đ/c Phạm Quốc Khánh

ĐUV, Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế

07

Đ/c Nguyễn Thị Thanh

ĐUV, Phó Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ 

 

         Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá IV gồm 07 đồng chí và đã được Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng chuẩn y tại Quyết định số 3644-QĐ/ĐUK ngày 27 tháng 5 năm 2015.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng

Khóa IV (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đ/c Đinh Văn Hiệp

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH thành phố

02

Đ/c Nguyễn Văn Tiết

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc BHXH TP

03

Đ/c Đặng Hồng Quang

ĐUV, T.T Đảng ủy, Trưởng phòng TT-KT

04

Đ/c Nguyễn Văn Trí

ĐUV, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

05

Đ/c Phạm Quốc Khánh

ĐUV, Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế

06

Đ/c Nguyễn Thị Thanh

ĐUV, Phó Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ.

07

Đ/c Nguyễn Thị Thu

ĐUV, Phó Chánh Văn phòng

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, các chi bộ trực thuộc, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, kiên định với đường lối của Đảng, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Dân Chính Đảng trước đây và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng hiện nay, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng.

          Đảng bộ luôn phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” liên tục qua các năm, đặc biệt trong các năm 2012, 2013, 2014 đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu". Năm 2015, kỷ niệm 20 năm thành lập, BHXH thành phố Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến nay (tháng 4/2017), tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ gồm 86 đồng chí, trong đó có 37 nam và 49 nữ, được tổ chức thành 10 Chi bộ trực thuộc.

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH thành phố Đà Nẵng

Khóa IV (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

STT

CHI BỘ

CHI ỦY

01

Chi bộ Tổ chức cán bộ - Công nghệ thông tin

Bí thư: Thái Thị Thu Nguyệt

02

Chi bộ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

Bí thư: Trần Thị Minh Nguyệt
 

03

Chi bộ Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội  

Bí thư: Nguyễn Thị Thu
 

04

Chi bộ Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

Bí thư: Nguyễn Văn Bình
 

05

Chi bộ Phòng Quản lý thu

Bí thư: Phạm Thị Hiền

06

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Bí thư: Nguyễn Văn Trí
Phó Bí thư: Đoàn Thị Lệ Hoa
Chi ủy viên: Nguyễn Thị Thu

07

Chi bộ Phòng Khai thác và thu nợ  

Bí thư: Lê Thị Sinh

08

Chi bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra      

Bí thư: Đặng Hồng Quang
Phó
Bí thư: Lê Viết Thắng

09

Chi bộ Phòng Cấp sổ, thẻ

Bí thư: Trương Toa
 

10

Chi bộ Văn phòng

Bí thư: Phạm Quốc Khánh